Odstoupení od smlouvy

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Myspulinek.cz, Vídeňská 104, Vestec u Prahy,  info@myspulinek.cz

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy-číslo objednávky, nebo faktury

 

Datum vzniku Smlouvy:

 


Je-li kupující spotřebitelem, má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu Myspulinek.cz,
V Březí 933, Praha 4(„Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v
§ 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od již uzavřené kupní
smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho
převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná
tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být
zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti elektronicky na e-mail info@myspulinek.cz  uvedený na vzorovém formuláři.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží)
včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující
zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na
dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není
povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že
zboží Společnosti odeslal.


Datum:
Podpis