Postup v případě reklamace

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI


Adresát: Myspulinek.cz, Vídeňská 104, Vestec u Prahy,  info@myspulinek.cz

Zboží nezasílejte sami. My od vás zboží na naše náklady odebereme a potvrdíme emailem jeho přijetí !


Uplatnění reklamace

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je
obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro
účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum uzavření Smlouvy a číslo objednávky, nebo faktury


Jméno a příjmení:


Adresa:

 


E-mailová adresa:
Zboží, které je reklamováno:


Popis vad Zboží:


Navrhovaný způsob pro vyřízení

reklamace:

 

Datum:

 

Podpis: 

 

 Zde můžete stáhnout REKLAMAČNÍ PROTOKOL Myspulinek